Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Predaj nehnuteľnosti po dedičskom konaní

Pridané: 5.4.2021

Podľa zákona je vo všeobecnosti potrebné platiť daň za predaj nehnuteľnosti, ktorú vlastníme menej ako 5 rokov. Ak by sme však chceli predávať zdedenú nehnuteľnosť, platia tam pre daňovú povinnosťšpecifické pravidlá, ktoré si objasníme nižšie.
Záleží na tom, v akom rodinnom vzťahu ste boli s poručiteľom, čiže so zomrelou osobou, po ktorej dedičstvo nadobúdate.

Dedenie v priamom rade 
Medzi dedičov v priamom rade patria predkovia, potomkovia a manžel/ka (starí rodičia, rodičia, deti).

V tomto prípade je dedič oslobodení od dane, ak mal poručiteľ nehnuteľnosť vo vlastníctve viac ako 5 rokov. Ak bol poručiteľ vlastníkom nehnuteľnosti menej ako 5 rokov, dedič nie je oslobodení od dane. A teda pokiaľ bol poručiteľ vlastníkom menej ako 5 rokov, sčítajú sa doby vlastníctva poručiteľa a dediča. Najjednouchšie si to vysvetlíme na príklade. 

  • Deti v roku 2020 zdedia po otcovi dom, ten ho nadobudol v roku 2005. Pri predaji nehnuteľnosti budú oslobodené od dane. 
  • Deti v roku 2018 zdedia po matke dom, tá ho nadobudla v roku 2017 a teda bola vlastníkom 1 rok. V roku 2020 ho budú chcieť predať, od dane oslobodené nebudú, nakoľko sú vlastníci iba 3 roky. (matka 1rok, deti 2roky)

Dedenie v nepriamom rade
Medzi dedičov v nepriamom rade patria všetci ostatní dediči (sestra, brat, ujo, teta a pod.)

V tomto prípade je dedič oslobodení od dane až po uplynutí 5 rokov od nadobudnutia do vlastníctva.


Dôležité je, že pri dedení sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa, nie až vkladom do katastra nehnuteľnosti ako je pri zmluvnom prevode.


Daň z nehnuteľnosti

Ak dedič nie je oslobodení od dane z nehnuteľnosti vzniká mu povinnosť priznať tento príjem v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné obdobie. Základ dane z tohto druhu je príjem znížený o daňové výdavky. Do daňových výdavkov sa zahrňujú výdavky uvedené v § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Výdavkom pri dedení bude cena nehnuteľnosti zistení pri jej nadobudnutí pričom tu rozlišujeme dva druhy ceny.

Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením do 31.12.2015  je vstupnou cenou reprodukčná obstarávacia cena (cena stanovená v osvedčení o dedičstve).
Je to cena, akú by mala nehnuteľnosť v dobe keď sa o ňom účtuje. Väčšinou ide o odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorý je vykonaný v čase keď sa nehnuteľnosť dedila.

Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 31.12.2015 je výdavkom tzv. všeobecná cena podľa Občianskeho súdneho poriadku (cena uvedená v uznesení o dedičstve)

Daň sa však neplatí z celej predajnej ceny, ktorú dedič predajom získa. Tento príjem je možné znížiť o daňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov. V prípade nehnuteľností získaných dedením je daňovým výdavkom vstupná cena zdedenej nehnuteľnosti, teda všeobecná cena nehnuteľnosti nadobudnutej dedením. Takisto je ju možné ponížiť o náklady spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti.

  • Ak dedič, ktorý nie je oslobodený od dane z nehnuteľnosti predá nehnuteľnosť za 100.000€ a v uznesení/osvedčení o dedičstve bola stanovená cena na 75.000€, daň bude splatná iba z rozdielu 25.000€.